Avgjørelser samlet 2011

Meddommar ikkje inhabil

Høgsteretts dom 25.10.2011, HR-2011-01988-A, (sak nr. 2010/1952), sivil sak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Nina Ramstad Aatlo)

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Saka gjelder opphaldsforbod i eigen heim

Høgsteretts dom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Saka gjelder straffutmåling for grovt heleri

Høgsteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01690-A, (sak nr. 2011/939), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Saken gjelder domfellelse for drap og grovt ran

Høyesteretts dom, 24.08.2011, HR-2011-01598-A, (sak nr. 2011/712), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Runar Torgersen)

Straffutmåling - narkotika

Høyesteretts dom, 12.05.2011, HR-2011-00972-A, (sak nr. 2011/117), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Saken gjelder inndragning av motorsykkelramme

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00916-A, (sak nr. 2010/2030), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Saken gjelder straffutmåling - trusler

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00049-A, (sak nr. 2010/1605), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Utmåling av straff for vold mot politiet

Høyesteretts dom, 07.01.2011, HR-2011-00047-A, (sak nr. 2010/1761), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Erik Keiserud)

Straff for advokatoppdrag som gikk ut på inndrive gjeld

Høyesteretts dom, 06.01.2011, HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)