Avgjerder 2014

Høyesteretts avgjørelse 5.3.14 i saken om en ambulansesjåførs krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn. Foto: Høyesterett

Samandraga er ikkje ein del av Høgsteretts avgjerder.  Dei gjer ein oversikt over dei problemstillingar som har vore behandla. Avgjerdene i full tekst kan lesast ved lenke nedanfor samandraget.