Avgjerder 2016

Samandraga er ikkje ein del av Høgsteretts avgjerder.  Dei gjer ein oversikt over dei problemstillingar som har vore behandla. Avgjerdene i full tekst kan lesast ved lenke nedanfor samandraget.