Avdeling - Sivile saker

Spørsmål om skatteplikt for termineringsgebyr

Høyesterett dom 20. desember 2018, HR-2018-2433-A, (sak nr. 18-082393SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Yara International ASA (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson)

Felles testament kunne ikkje kallast attende

Høgsteretts dom 18. desember 2018, HR-2018-2424-A, (sak nr. 18-070825SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J (advokat Svein Arne Hagen) mot K (advokat Per Ludvig Erland)

Pålegg om å legge fram advokatrekneskap med bilag som bevis i ei rettssak

Høgsteretts orskurd 18. desember 2018, HR-2018-2403-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Regress mellom samkausjonistar

Høgsteretts dom 17. desember 2018, HR-2018-2396-A, (sak nr. 18-111008SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Bragerhaug Invest AS (advokat Arne Seemann-Berg) mot Erling Rolstad AS (advokat Wilhelm Hopen)

Erstatning i samband med reguleringsvedtak

Høgsteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2388-A, (sak nr. 18-083932SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse) mot Oddgunn Knutsen Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen), II. Oddgunn Knutsen, Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen) mot Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse)

Kven er arbeidsgivar for pilotar og kabintilsette i Norwegian?

Høgsteretts dom 12. desember 2018, HR-2018-2371-A, (sak nr. 18-042829SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hans Joachim Strøm, Berndt Anders Salmonsson, Halvor Vatnar, Kim Rossing Jensen, Trude Mathisen, Anita Johannessen, Oddbjørn Ketil Holsether, René-Charles Gustavsen, Trond Erik Torgersen, Alf Wilhelm Villum Hansen, Anne Marit Breimyr Lindén (advokat Christen Horn Johannessen), Landsorganisa...

Gyldigheita av vedtak om tilleggsskatt

Høgsteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2338-A, (sak nr. 18-102326SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Bravo Capital AS (advokat Egil Stefan Eilertsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Heving av avtale om kjøp av tomt til bustadformål

Høgsteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2346-A, (sak nr. 18-100490SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Tommy Roar Edvardsen, Camilla Aakerøy Lorentzen (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Lillian Holstad, Siri Holstad Næss (advokat Svein Inge Skipnes)

Ikkje krav på sjukepengar

Høgsteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2344-A, (sak nr. 18-057336SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokatenv/advokat Erik Bratterud) mot A (advokat Hedvig Cecilie Svardal)

Vern av opphavsrett ved TV-sendingar

Høgsteretts dom 28. november 2018, HR-2018-2268-A, (sak nr. 2018/233), sivil sak, anke over dom, RiksTV AS (advokat Andreas Bernt, rettsleg medhjelpar advokat Rasmus Asbjørnsen) mot TONO SA (advokat Camilla Vislie)

Direktekrav på ulovfesta grunnlag i entrepriseforhold blei ikkje godtatt

Høgsteretts dom 27. november 2018,  HR-2018-2256-A, (sak nr. 18-036844SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Atlant Entreprenør SVS AS (advokat Line Wefald) mot Bright rådgivende ingeniører VVS AS (advokat Hildegunn Piro), Bright rådgivende ingeniører elektro AS (advokat Jardar Aas)

Utskriving frå tvunge psykisk helsevern

Høgsteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2204-A, (sak nr. 18-112246SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Ingvar Harald Seth) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Tvunge verneting i patentsaker

Høgsteretts orskurd 16. november 2018, HR-2018-2191-A, (sak nr. 18-064988SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, Aker BioMarine Antarctic AS (advokat Are Stenvik) mot Rimfrost AS, Rimfrost Technologies AS (advokat Ronny Lund)

Rettskraft og tolking av leigeavtale

Høgsteretts dom 16. november 2018, HR-2018-2190-A, (sak nr. 18-104537SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hermann Export AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Måsøy kommune (advokat Brynjar Østgård)

Flyktningrett - vern av privatlivet

Høgsteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Ansvar for udekte forpliktingar i avvikla selskap

Høgsteretts dom 16. oktober 2018, HR-2018-1983-A, (sak nr. 2017/1868), sivil sak, anke over dom, Ålen Røde Kors, Gauldal Røde Kors, Budal Røde Kors Hljelpekorps, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Soknedal Røde Kors Hjelpekorps, Melhus Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors (advokat John Olav Engelsen) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Avtalefesta pensjon ved verksemdsoverdraging

Høgsteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1944-A, (sak nr. 2018/177), sivil sak, anke over dom, DNB Næringseiendom AS, Finans Norge (partshjelpar) (advokat Anne Marie Due), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelpar) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Jan Roald Heiberg), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) (partshjelpar) (advokat Pål Behrens)

Samvitsatterhald for fastlege

Høgsteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over dom, I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) mot A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), II. A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid)

Fiskeoppdrettsverksemd i militært forbodsområde

Høgsteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1907-A, (sak nr. 18-048256SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot Blom Fiskeoppdrett AS (advokat Johan Henrik Peter Rand Garmann)

Retten for eit legat til å tilbakeføre ein eigedom

Høgsterettsdom 8. oktober 2018, HR-2018-1906-A, (sak nr. 2017/2127), sivil sak, anke over dom, Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat (advokat Ellen Cecilie Mostad)  mot Opplysningsvesenets fond (advokat Olav A. Røssaak), Møter i saken i medhold av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Krav mot aksjonærar om tilbakebetaling

Høgsteretts orskurd 27. september 2018, HR-2018-1936-A, (sak nr. 2017/1868), sivil sak, anke over dom, Ålen Røde Kors, Gauldal Røde Kors, Budal Røde Kors Hjelpekorps, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Soknedal Røde Kors Hjelpekorps, Melhus Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors (advokat John Olav Engelsen) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Erstatningsansvar etter strafferettsleg frifinning

Høgsteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1783-A, (sak nr. 18-049784SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B ved setteverge (advokat Arild Christian Dyngeland)

Retten til kommersiell utnytting av eklogitt

Høgsteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1721-A, (sak nr. 2018/18), sivil sak, anke over dom, Visnes Sameie (advokat Thomas Rindahl Håkonsen) mot Hustadkalk AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon

Høgsterettsdom 11. september 2018, HR-2018-1715-A, (sak nr. 2018/8), sivil sak, anke over overskjønn, Bane NOR SF (advokat Birgitte Bie Mørkved), (Rettsleg medhjelpar: advokat Steinar Mageli) mot Birkelunden Investeringsselskap AS SkeidarLiving Group AS Skeidar Ski AS (advokat Roar R. Lillebergen)

Avgrensingsfond kan ikkje brukast til rentefrådrag

Høgsterettsdom 28. juni 2018, HR-2018-1260-A, (sak nr. 2017/2118), sivil sak, anke over dom, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd., The Roc Maritime Inc. c/o Franco & Franco, Cosco (H.K) Shipping Co Ltd. (advokat Gaute Gjelsten) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Tvangsfullbyrding av engelsk rettsavgjerd

Høgsteretts kjennelse 28. juni 2018, HR-2018-1265-A, (sak nr. 2017/1886), sivil sak, anke over kjennelse, Deutsche Bank AG (advokat Olav Fredrik Perland) mot Erik Martin Vik  (advokat Hans Ingvald Stensholdt)

Gassled-saka: Ikkje grunnlag for ugyldigheit

Høgsterettsdom 28. juni 2018, HR-2018-1258-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom,  CapeOmega AS (advokat Thomas G. Michelet og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen advokat Thomas K. Svensen og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten...

Erstatningsansvar for eigedomsmeklar

Høgsterettsdom dom 26. juni 2018, HR-2018-1234-A, (sak nr. 2017/1695), sivil sak, anke over dom, A (advokat Elling André Lillefuhr) mot Heimdal Eiendomsmegling AS og Tryg Forsikring NUF (advokat Knut Søraas)

Vedtak om avliving av hund kjent gyldig

Høgsterettsdom 6. juni 2018, HR-2018-1057-A, (sak nr. 2017/1678), sivil sak, anke over dom, A (advokat Knut Jullumstrø) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Vedtak om avliving kjent gyldig (se også sak 2017/1678)

Høgsterettsdom 6. juni 2018, HR-2018-1058-A, (sak nr. 2017/2028), sivil sak, anke over dom, A (advokat Andreas Meidell), NOAH – for dyrs rettigheter (partshjelper) (advokat Stephen Knudtzon), mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Erstatning for pasientskade

Høgsteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1056-A, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom,  A(advokat Cecilie Sethil Stuberg)  mot  Staten v/Pasientskadenemnda(advokat Bente Åshild Tautra)

Reisetid - arbeidstid og godtgjering

Høgsterettsdom dom 4. juni 2018, HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928), sivil sak, anke over dom Thorbjørn Selstad Thue (advokat Merete Furesund), Politiets Fellesforbund (partshjelpar) (advokat Tore Lerheim) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen), Regjeringsadvokaten v/advokat Kjetil Bøe Moen - rettslig medhjelpar)

Forbod mot vinterbrøyting av veg kjent ugyldig

Høgsterettsdom 31. mai 2018, HR-2018-1004-A, (sak nr. 2017/2032), sivil sak, anke over dom, Haldor Toftaker, Arnhild Dørum Jacobsen, Geir Sparling Jacobsen, Audun Vognild, Per Henrik Vognild (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot Gjevilvassveien SA v/styrets leder (advokat John Egil Bergem)

Regulering av festeavgift

Høgsterettsdom 9. mai 2018,  HR-2018-865-S, (sak nr. 2017/1693), sivil sak, anke over overskjønn, Nannestad kommune(advokat Christian Piene Gundersen)  mot  Rådyrvegen borettslag   (advokat Torstein Burkeland)   Møter i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og beredskaps-(Regjeringsadvokaten departementetv/advokat Karen  Mellingen)

Oppseiing på grunn av nedbemanning

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-880-A, (sak nr. 2017/1932), sivil sak, anke over dom, A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Prezioso Linjebygg AS (advokat Erik Wold)

Objektivt ansvar for skade valda av rein på dyrka mark

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-872-A, (sak nr. 2017/1668), Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Vidar Fredheim, Jonas Jensen Midtdal, Stian Nylend , Jens Narjord, Gunn Tengesdal, Anders A Hodøl, Rødalen fellesseter, Erik Jachwitz, Per Inge Nyvoll, Per Broen (advokat Øyvind Kraft)

Skjerpa beviskrav ved særleg belastande faktum

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-874-A, (sak nr. 2017/1734), Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Jørn Terje Kristensen) B (advokat John Christian Elden)

Direktekrav mot assurandør etter skipskollisjon

Høgsteretts ordskurd 9. mai 2018, HR-2018-869-A, (sak nr. 2017/1119) , sivil sak, anke over dom, Assuranceforeningen Gard – gjensidig – Stolt Commitment B.V.   Stolt Tankers B.V.   Stolt-Nielsen B.V. (advokat Herman Steen, advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A Line Corporation Trust Company, Complex, Marship MPP GmbH Co. KG, (advokat Kristian Lindhartsen, advokat Andreas Stang Lund)

Mangelskrav mot verkstad for arbeid på bil seld privat

Høgsterettsdom 10. april 2018, HR-2018-648-A, (sak nr. 2017/1628), sivil sak, anke over dom, Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap, Norges Bilbransjeforbund (partshjelpar) (advokat Fredrik Edvardsen) mot Kjell Asmund Akerholt Norges Automobil-Forbund (partshjelpar) (advokat Jens Christian Riege)

Skatt - spørsmål om rett til inntektsfrådrag

Høgsterettsdom 23. mars 2018, HR-2018-580-A, (sak nr. 2018/1712), sivil sak, anke over dom, Salmar AS (advokat Morten Goller) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Tilbakekall av flyktningstatus og opphaldsløyve

Høgsteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-572-A, (sak nr. 2017/1659), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)  mot  A, B, C  (advokat Vera Vikki)

Skattefrådrag for utgifter ved oppkjøp av eit selskap

Høgsterettsdom 22. mars 2018, HR-2018-570-A, (sak nr. 2017/1508), sivil sak, anke over dom, Ericsson Television AS (advokat Øyvind Hovland) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson)

Innhaldet i etablerte kollektive bruksrettar for lokalbefolkninga på Finnmarkseigedommens grunn

Høgsteretts dom 9. mars 2018, HR-2018-456-P, (sak nr. 2017/860), sivil sak, anke over dom   I. Finnmarkseiendommen (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D   (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) mot Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård)...

Habilitet for høgsterettsdommar i Gasledsaka

Høgsteretts habilitetskjennelse 7. mars 2018, HR-2018-451-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom, CapeOmega AS(advokat Thomas G. Michelet), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS   (advokat Jan B. Jansen, advokat Thomas K. Svensen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet Regjeringsadvokaten v/assisterande regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian...

Tapt heimearbeidsevne for barn

Høgsterettsdom 7. mars 2018, HR-2018-442-A, (sak nr. 2017/1690), sivil sak, anke over dom, Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Therese Lohne Boehlke)

Prisavslag ved oppføring av ny bolig

Høgsteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-392-A, (sak nr. 2017/1654), sivil sak, anke over dom Edvart Severin Øyerhamn, Hanne Elin Hellesøy (advokat Thor Harald Eike) mot Vest-Eiendom AS (advokat Jens Otto Haugland)

Spørsmål om rett til frådrag for honorar til forvaltning av private equity-fond

Høgsteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-391-A, (sak nr. 2017/1406), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret (Regjeringsadvokaten for storbedrifter v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Argentum Fondsinvesteringer, AS Argentum NPEP AS, Bradbenken Partner AS, Argentum Investment Partner AS, Tomte Forvaltning AS, Lærdal Finans AS, Grieg International AS, Freyer Forvaltning AS, Varn...

Krav på dagsmulkt hadde ikkje falle bort

Høgsteretts dom 27. februar 2018, HR-2018-383-A, (sak nr. 2017/1227), sivil sak, anke over dom Ole Kjær (advokat Hallvard Østgård) mot Jorun Elisabeth Pedersen, Tron Walseth (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Varemerkerett

Høgsterettsdom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom, Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)