Avdeling - Straffesaker

Innsyn i pasientjournal utan samtykke

Høgsteretts dom 21. desember 2018  dom, HR-2018-2452-A, (sak nr. 18-157498STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Simen Perminow Skjønsberg)

Besøksforbodet var ikkje krenkt

Høgsteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2395-A, (sak nr. 18-147700STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Edvard Terje Eide)

Forvaring

Høgsteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2339-A, (sak nr. 18-118524STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Kroppsskade med dødsfølge

Høgsteretts dom 29. november 2018, HR-2018-2281-A, (sak nr. 18-116808STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemmakta (statsadvokat Nina Grande)

Sivile krav etter frifinning - forelding

Høgsteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2203-A, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad)

Aklaust å ha gjort seg skyldig i trafikkdød

Høgsteretts dom 16. november, HR-2018-2189-A, (sak nr. 18-100728STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemakta (konstituert statsadvokat Ane Evang) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Motarbeiding av rettsvesenet

Høgsteretts dom 21. september 2018, HR-2018-1784-A, (sak nr. 18-095375STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Eli Anne Krystad) mot Påtalemakta (riksadvokatfullmektig Alf Butenschøn Skre)

Straff for deltaking mv. i ISIL

Høgsteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1650-A (sak nr. 18-044407HRETSTR), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Grensa for kva som kan reknast som mindre tjuveri

Høgsterettsdom 4. september 2018, HR-2018-1660-A, (sak nr. 18-073766STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Aktlaust bildrap

Høgsteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1658-A, (sak nr. 18-057356STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Per Ivar Hessen) mot Påtalemakta (statsadvokat Benedikte Høgseth), bistandsadvokat (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling ved forsikringsbedrageri

Høgsteretts dom 29. juni 2018,  HR-2018-1281-A, (sak nr. 18-051721STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye)

Grovt narkotikalovbrot

Høgsterettsdom dom 19. juni 2018, HR-2018-1188-A, (sak nr. 2018/312), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Skatteamnesti

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-875-A, (sak nr. 2017/2227), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

Bruk av politilue på profilbilete

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-871-A, (sak nr. 2017/2197), straffesak, anke over dom, A (advokat Andreas Søreng Høiby) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Innførsel av 13000 ecstasytablettar

Høgsterettsdom dom 4. mai 2018,  HR-2018-847-A, (sak nr. 2018/277), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemakta (statsadvokat Rudolf Christoffersen)

Framgangsmåten ved beslag hos advokat

Høgsteretts orskurd 17. april 2018, HR-2018-699-A, (sak nr. 2017/2167), straffesak, anke over orskurd,  A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Straff for diskriminerande og hatefull ytring

Høgsteretts dom 12. april 2018, HR-2018-674-A, (sak nr. 2018/34), straffesak, anke over dom, A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Straffutmåling ved etterskuddsdom

Høgsteretts dom 10. april 2018, HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom,  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Fartsoverskridingar - speedometeret viste feil

Høgsteretts dom 23. mars 2018,  HR-2018-573-A, (sak nr. 2017/2031), straffesak, anke over dom,  A (advokat Arne Gunnar Aas)  mot  Den offentlege påtalemakta   (statsadvokat Hugo Henstein)

Straffutmåling for grov aktlaus valdtekt

Høgsteretts dom 22. mars 2018, HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom,    Den offentlege påtalemakta   (statsadvokat Petter Sødal) mot  A  (advokat Halvard Helle) 

Inndraging av ein del av verdien av ein bustad

Høgsteretts dom 21. mars 2018, HR-2018-556-A, (sak nr. 2017/2077), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Straffutmåling ved gjentatt grov valdsutøving

Høgsteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Alf Marttin Evensen)

Straff for befatning med 37 kilo hasj

Høgsteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom, A  (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Folke Åmlid)

Straffutmåling for aktlaust bildrap

Høgsteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-389-A, (sak nr. 2017/1930), straffesak, anke over dom I. Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Mari Gjersøe)

Mishandling i nære relasjonar – lovbruken

Høgsterettsdom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Framlegging av timelister

Høgsterettsavgjerd 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)