Straff for å ha hatt med ei sprengladning å gjere

Høgsteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1659-A, (sak nr. 18-076552STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Dommarar: Falch, Bergsjø, Møse, Matheson, Utgård

Ein gut på 17 år hadde laga ei sprengladning som han i april 2017 tok med til Grønland i Oslo for å detonere.

Høgsterett kom til at forholdet blir ramma av straffelova § 191 a. Lovbrotet blei ikkje sett på som grovt, særleg fordi sprengladninga hadde avgrensa skadepotensial.

Straffa blei fastsett til fengsel i ti månader, men blei på grunn av låg alder gjord til vilkårsstraff med ei prøvetid på to år under særlege vilkår.

Les heile avgjerda