Lønnsplikt ved permittering

Høgsteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom :

Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelpar: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelpar) (advokat Eyvind Mossige)

Dommarar: Matningsdal, Møse, Normann, Ringnes, Lindsetmo

Høgsterett kom til at det ikkje gjeld ei avgrensing på 6G ved berekninga av permitteringslønn etter permitteringslønnslova § 4. 

Ein tilsett som arbeidde på ein rigg i Nordsjøen, blei lovleg permittert i periodar da riggen låg i opplag. Arbeidsgivaren hadde avgrensa utbetalinga av permitteringslønn i arbeidsgivarperioden til 6G, medan den tilsette meinte han i denne perioden hadde krav på full lønn. 

Dommen gir rettleiing for berekning av permitteringslønn i arbeidsgivarperioden, jf. permitteringslønnslova § 4, jf. § 3.

Les heile avgjerda