Omgjering av mandat for sakkunnig i sak om bevissikring

Høgsteretts orskurd 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd:

I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Dommarar: Indreberg, Matheson, Noer, Bergh, Lindsetmo

Høgsterett slo fast at mandatet for den sakkunnige i ei sak i tingretten om bevissikring ikkje fritt kan endrast seinare, men berre gjerast om med grunnlag i tvistelova § 9-10. 

Tingretten hadde i ei sivil sak om bevissikring i datalagra materiale fastsett eit mandat for den gjennomgangen den sakkunnige skulle gjere. Etter ei tid oppstod det tvist om rettsgrunnlaget for omgjering av mandatet. Høgsterett streka under at fastsettinga i tingretten av eit sakkunnig mandat er ei saksstyrande avgjerd. Ei omgjering krev da heimel, jf. tvistelova § 19-4, jf. § 19-10. 

Avgjerda avklarer spørsmålet om heimel for endring av mandatet til den sakkunnige i saker om bevissikring etter tvistelova kapittel 28. 

Les heile avgjerda