Spørsmål om retting av avgjerd om sakskostnader

Høgsteretts vedtak 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over avgjerd:

Forvaltar for tidlegare advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

 

Dommarar: Webster, Normann, Noer, Arntzen, Bergh

Les heile avgjerda