Siste avgjerder

Tiltale for drapsforsøk

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET) Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Tvangsadopsjon

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1266-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET); A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Straffansvar for formuesforringelse før konkurs

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET) A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Registrering av DNA-profil

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Krav om tilleggsvederlag for plunder og heft

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET) I. Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) II. Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen)

Flytting med born til Italia

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET) A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Eiendomsskattesaken i Oslo

Høyesteretts dom og kjennelse 25. juni 2019, HR-2019-1198-A, (sak nr. 18-193373SIV-HRET og 19-002038SIV-HRET) Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 I. Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber, advokat Bodil Høstmælingen), KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) mot John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) II....

Bedriftsspionasje

Høgsteretts dom dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET) A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Ryengen) 

Tomtefeste

Høyesteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET) Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Forsikringsoppgjer etter trafikkulykke

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET) If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Urbant jordskifte

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET) I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelpar: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelpar:...

Uførepensjon i Statens pensjonskasse: karens

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET) A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Takstmenn opptredde ikkje i strid med profesjonsansvaret

Høgsteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Odelsrett etter brot på sambuarskap

Høgsteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Arbeidsrett – om oppseiinga av ein overstyrmann var gyldig

Høgsteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelpar) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Arbeidsrett – om oppseiinga av ein overstyrmann var gyldig

Høgsteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelpar) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)