Nyheter

Her finner du et utvalg av de nyheter som er publisert på Høyesteretts nettside fra februar 2019. Et utvalg av tidligere nyhetssaker finner du her.

Ambassadørbesøk

Høyesterett inviterte onsdag 5. juni for første gang hele korpset av utenlandske ambassadører til Norge.

Eiendomskatten i Oslo

Høyesterett behandler 27.–29. mai 2019 ankesak mellom Oslo kommune og John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. KS opptrer som partshjelper for kommunen. Saken gjelder gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune for 2016.

Sak overført til storkammer

Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.

Nye møterettsadvokater

Justitiarius Toril Marie Øie inviterte 27. mars 2019 til en mottakelse i Høyesteretts hus for advokater som fikk møterett i 2018

Nye høyesterettsdommere

Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.