Om Aktørportalen

Høgsterett er frå 11. desember 2018 tilknytta Aktørportalen. Det er obligatorisk for advokatar å bruke portalen i alle sivile saker for Høgsterett. Salærbehandling for tviste- og straffesaker inngår og.

Meir om aktørportalen