Kontakt oss

Høyesteretts ekspedisjon oktober 2017
Høyesteretts ekspedisjon oktober 2017 Foto: Sturlason

Besøk oss på Høyesteretts plass 1,
Post sendast til Postboks 8016 Dep., 0030 Oslo, Norge
E-post til post@hoyesterett.no

Telefon: 22 03 59 00
Telefaks: 22 33 23 55

Bedriftsnummer: 874626562

Vi har ope måndag til fredag frå klokka 08:00 til 15:45

Er det noko du saknar på nettstaden til Høgsterett - kontakt informasjonsrådgjevar Svein Tore Andersen, tlf: 22 03 59 82,
faks: 22 03 59 06