Anna tvangsfullbyrding

Døme på sakstypar innanfor anna tvangsfullbyrding er krav om utlegg med utanlandsk tvangsgrunnlag, stenging av straum, tvangsmulkt og tilbakelevering av barn.

 

Kontakt tingretten i ditt distrikt om du har spørsmål rundt dette.