Når går rettssaka

Oversikt over pågåande og tillyste rettssaker

Oversikt over tillyste og pågåande rettssakar for lagmannsrettane og tingrettane finst under "for pressen" eller "for publikum" i menyen til venstre. Sakliste for Høgsterett finner du her.

Ver merksam på at det i langvarige saker kan vere lagt inn rettsmøtefrie dagar, dei kjem ikkje alltid fram på lista.