Dommerne vil ikke granskes

- Vi mener at vi her berører prinsippet om uavhengige domstoler, og vi er av den oppfatning at det vil være uheldig og uriktig å gå inn og granske dommerens, og ikke minst juryens vurderinger, i en avsluttet sak, sier styreleder og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. I en kommentar til granskingen av Fritz Moen-saken peker han på at juryer ikke begrunner sine avgjørelser, og at denne praksisen er noe de politiske organer selv har bestemt. Aftenposten har mer om saken.

Justisministeren har besluttet at politiet og påtalemyndighetens arbeid forut for justismordet mot Fritz Moen skal granskes. Men om også domstolene og juryene skal granskes, er fortsatt ikke avklart. I går diskuterte styret i Domstoladministrasjonen sin holdning til spørsmålet, og konklusjonen ble et utvetydig nei.
- Kraftig brudd.
- Om man ønsker at juryene skal gi grunner for sine avgjørelser, så får man heller vedta det gjennom lovendring. Men har man først valgt den ordningen vi har i dag, så må dette gjelde fullt ut. Å gjennomføre intervjuer med jurymedlemmer vil være et kraftig brudd på hele systemet, sier Utgård.
Aftenposten har tidligere denne uken snakket med flere av legfolkene som var med og dømte Fritz Moen. Disse sa til Aftenposten at de ikke ville ha noe imot å stille opp i en granskning. Årsaken til at spørsmålet fortsatt er uavklart, er at Justisdepartementets lovavdeling akkurat nå utreder det konstitusjonelle aspektet ved at en regjering skal granske domstolene.
- Det vi i stedet ønsker er en diskusjon om hvordan man kan unngå at dette skjer igjen, og hvilke tiltak man kan sette inn. Vi vil jobbe med kompetanseheving innen hele systemet, blant annet når det gjelder vurderingen av tekniske bevis og vitnebevis, sier Utgård.