NOKAS-saken koster 220 millioner

Nokas-saken er den mest kostbare saken i norsk rettshistorie. Etterforskning og rettssak koster minst 220 millioner kroner i ekstra bevilgninger. I tillegg kommer det som er brukt til saken innenfor ordinære budsjetter.

Nokas-saken er Norges mest medieomtalte rettssak. Det er også samlet sett den mest kostbare saken i norsk rettshistorie. Etterforskning og rettssak koster minst 220 millioner kroner i ekstraordinære bevilgninger. I tillegg kommer det som er brukt til saken innenfor ordinære budsjetter. Advokatsalærer er heller ikke inne i dette beløpet.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 19,8 mill. kroner til domstolene til avvikling av denne saken i 2006. Nesten hele dette beløpet går til leie og drift av rettsbygningen på Forus i Stavanger. Dette betyr at det til sammen er bevilget 20 mill. kroner til å bygge om og drive menighetshuset som rettsbygning for 2005 og 2006.

Det var opprinnelig inngått leieavtale for lokalene til domstolsbehandlingen fram til 1. juni 2006. Behandlingen av saken har imidlertid tatt lengre tid enn planlagt, og ankebehandlingen for Gulating lagmannsrett er berammet til 4. september 2006. Menighetshuset er derfor nå leid ut 2006. Det vil skje mindre tilpasninger av salen slik at det blir avsatt plass til jury.

Det er imidlertid politiets utgifter som har bidratt mest til å sprenge budsjettene for NOKAS-saken. Det er gitt til sammen 158 mill. kroner i ekstrabevilgninger til politiet for perioden 2004-2006. Disse midlene har gått til etterforskning og iretteføring.

Etterforskningen har, ifølge regjeringens proposisjoner, vært særlig kostbar på grunn av blant
annet spaning, etterretning og kommunikasjonskontroll. Politiet har også hatt ekstraordinære sikkerhetstiltak under saken, med tilkalte politifolk fra hele landet.
I beløpet på 220 mill. kroner ligger det også inne ekstrabevilgninger til kriminalomsorgen, med blant annet ombygninger av Stavanger fengsel.

Domstoladministrasjonen har hatt ansvaret for å gi pressen gode arbeidsvilkår, blant annet gjennom å bygge et pressesenter. Dette pressesenteret vil også være et tilbud til pressen under ankesaken. Det var opprinnelig ventet at ankesaken ville bli omfattet med mindre interesse enn tingrettsbehandlingen.
To av de dømte har imidlertid gitt nye politiforklaringer etter dommen i Stavanger tingrett, og dette bidrar til økt oppmerksomhet om det som vil foregå i rettsbygningen fra 4. september.

Ankesaken administreres av lagdommer Daniel Lunde.