2007

Ønsker bedre betaling for lekdommere

I høringssvar og et notat til Justisdepartementet og i media går Domstoladministrasjonen på banen for at ikke erstatningen til lekdommere skal svekkes.

Slutt på tinglysingen i domstolene

Torsdag 25. oktober var siste dagen for tinglysing av dokumenter ved domstolene. Fra nå av utføres tjenesten fullt ut ved Statens kartverk.