Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Ca. halvparten av de 37 utnevnte dommerne i 2008 var kvinner.

Det ble utnevnt 37 nye dommere i 2008, hvorav halvparten var kvinner. Det er på samme nivå som i fjor. Av fire utnevnte domstolledere var det en kvinne, Tine Odland ved Haugaland tingrett.

Gjennomsnittsalder ved utnevnelse var 45 år. I de siste seks årene har det vært svært liten variasjon i på dette punktet, det har ligget stabilt på mellom 45 og 48 år.

Antall søkere går opp, i 2008 var det 9, 3 søkere pr. embete. Kvinneandelen blant søkerne er stabil, de siste seks årene har den variert mellom 31 prosent og 35 prosent. I 2008 var tallet 32 prosent.

Avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen sier at tallene for 2008 viser at kvinner har en relativt større sjanse til å bli utnevnt enn menn, og at blant annet den moderate kjønnskvoteringen som er blitt brukt har medvirket til en bedre kjønnsfordeling i domstolene.

- Vi er nå inne i en svært positiv utvikling når det gjelder søkere og utnevnelser til dommerembeter. Jeg skulle imidlertid ønske flere søkere fra privat virksomhet, sier Nesset.