Stadig flere kvinner i domstolene

I 2010 ble det for første gang utnevnt flere kvinnelige enn mannlige dommere. Utviklingen fortsetter, halvparten av tingrettsdommerne og 8 av de 14 lagdommerne som er utnevnt i 2011 er kvinner.

I Borgarting lagmannsrett er det i vår utnevnt 11 nye lagdommere, 7 av dem er kvinner.
– Rekrutteringen av nye kvinnelige dommere er svært positivt for domstolene, kommenterer avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen (DA). Han viser også til at det hittil i år er utnevnt to nye sorenskrivere og to nye lagmenn, i begge tilfeller en kvinne og en mann.
Det er Domstoladministrasjonen (DA) som har ansvar for rekrutteringen, mens Innstillingsrådet for dommere behandler de søknader som kommer inn. Nesset sier at DA synes det er viktig at det blir en bedre kjønnsbalanse i domstolene.
- Det er fortsatt klar overvekt av mannlige dommere, men utviklingen går i riktig retning, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)
Fire nye kvinnelige dommere i Borgarting lagmannsrett fra venstre Kristin Robberstad, Vibeke Irene Løvold, Tonje Vang og Cecilie Østensen

Mange søkere
 – Det er de som arbeider i domstolene som er den beste reklame for nye søkere. Anbefalinger fra de som er dommere til andre jurister tror jeg har stor betydning. Et godt arbeidsmiljø, og arbeidsforhold tilrettelagt for ulike aldersgrupper og familieforhold tror jeg spiller inn. Det er et svært godt tegn at det nå er stor interesse for å bli dommer. Med unntak av jordskifterettene er søkertallene store, og det er meget kvalifiserte søkere, sier Willy Nesset.