Antrekk i retten

Tiltalte i terrorsaken ba om å få lov til å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet fredag 19. august i Oslo tingrett. Dette skapte debatt og Oslo tingrett besluttet 17. august at siktede ikke skal fremstilles fengslingsmøtet i et slikt antrekk.

Arbeidet i retten er alvorlig og krevende og kan ha store konsekvenser for den som er part eller tiltalt i en sak. Rettens avgjørelser kan også ha betydning ut over den aktuelle sak. Det skal derfor være en rolig og respektfull ramme rundt rettsforhandlingen.

I Norgesglasset på NRK P1 uttalte direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, at det i utgangspunktet ikke finnes noen regler for hva siktede og vitner skal ha på seg i en rettssal. - Det vi har regler om, er hva fagdommere skal ha på seg. Så i utgangspunktet står man ganske fritt i hvordan man kan kle seg, uttalte han. Likevel poengterte han at rettsmøter er seriøse og at det i loven (domstolloven § 133) står at det er rettens leder sitt ansvar at rettsmøtet gjennomføres med orden og verdighet. – Vurderingen blir da om denne typen antrekk er i strid med et prinsipp om at dette skal skje på en verdig måte, forklarte Langbach. Han forklarte videre at det er dommeren som til slutt avgjør dette.

Dette ble også lagt til grunn i beslutningen mot terrorsiktede sitt ønske om å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet 19. august. Og på samme måte i det første fengslingsmøtet hvor tiltalte ønsket å stille i ”gallauniform”.