Engelsk er vanligste språk for tolking i retten

Engelsk er det mest brukte språken for tolking i norske domstoler. Det viser en undersøkelse som Domstoladministrasjonen har gjennomført.

Tolking er blitt mer og mer vanlig i norske rettssaler i takt med internasjonaliseringen. For noen år siden var arabisk det mest brukte språket for tolking. Andre vanlige språk er polsk, rumensk og litauisk.

-          Det er stort sett de samme språkene som har vært mest vanlig ved tolking i retten, sier Terje Karterud. Han er seniorrådgiver ved Domstoladministrasjonen og var medlem av Tolkeutvalget.

-          Det er naturlig at det blir flere rettssaker med tolking i takt med innvandring og økt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Tolkingen skal foregå på et språk som den involverte behersker. Det kan være årsaken til at engelsk er det vanligste språket.

Hvordan foregår tolkingen?

-          Etter hvert som domstolene får bedre utstyr blir det vanligere med simultantolking, for eksempel fra en boks i rettssalen og med hodetelefoner for de andre involverte. Men det kan også være hvisketolking simultant eller konsekutiv tolking der det som blir sagt oversettes høyt til annet språk i passende sekvenser.

Hva er den største utfordringen ved rettstolking?

-          Det er at dommeren ikke kan kontrollere kvaliteten på tolkingen. Derfor går man etter formelle kvalifikasjoner. Det er ønskelig med størst mulig bruk av statsautoriserte tolker som er testet og har bestått en prøve.

Hvor vanlig er det å bruke statsautoriserte tolker?

-          I Oslo tingrett brukes det i omtrent halvparten av alle sakene med tolking. Men i 90 prosent av sakene hadde tolken tolkeutdanning.

-          Et problem er at det kun går å ta statsautorisasjon i 20 språk. Samtidig ble det tolket i 69 språk, hvilket betyr at det er umulig å bruke de aller best kvalifiserte i alle saker.

-          Uansett må alle ha respekt for jobben som tolkene gjør. De har en viktig rolle i rettssaker og det er viktig å legge til rette for at de har gode arbeidsforhold, sier Karterud.

Undersøkelsen er gjennomført blant de fem domstolene med flest rettssaker med tolking. Oslo tingrett, Asker og Bærum tingrett, Nedre Romerike tingrett, Bergen tingrett og Stavanger tingrett.

Her er ti-på-topp listen over de vanligste språkene for tolking i retten:

Engelsk

Polsk

Arabisk

Rumensk

Litauisk

Russisk

Albansk

Spansk

Somalisk

Urdu