Første kvinnelige førstelagmann på 25 år

Magni Elseim ble i dag utnevnt til førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Hun etterfølger Bjørn Solbakken. Elsheim er i dag lagdommer i samme domstol.

Utnevnelsen av Elsheim er den første av en kvinnelig førstelagmann siden Agnes Nygaard Haug ble leder av Eidsivating lagmannsrett i 1989 (1989-1996). Den første kvinnen som ble utnevnt til førstelagmann i Norge var Astri Sverdrup Rynning, også hun i Eidsivating lagmannsrett, i perioden 1980-1985.

Mer om Gulating lagmannsrett på www.domstol.no/gulating