Fra domstoler til kommuner

Er det noen oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene? Det spør regjeringen i forbindelse med en eventuellt kommunereform. Domstoladministrasjonen svarer ja.

I et brev til Justisdepartementet foreslår Domstoladministrasjonen at flere oppgaver kan overføres fra domstolene til kommunene.

Les brevet her. (word)