Domstolene og Grunnloven

Mange dommere var sentrale når Grunnloven ble skrevet i 1814. På domstolenes nettsted er det publisert noen dokumenter og artikler som gir bakgrunn for grunnlovsjubileet og domstolenes rolle. Flere artikler vil bli publisert etter hvert.

Gå til www.domstol.no/1814