Kongsberg og Eiker tingrett fra 1. juli

Fra 1. juli vil nye Kongsberg og Eiker tingrett være domstolen for mange i Buskerud. Rettskretsen vil bestå av ni kommuner og ha tinghus både i Kongsberg og i Hokksund.

Kongsberg og Eiker tingrett vil være førsteinstansdomstol for innbyggerne i ni kommuner: Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker. Det er de to domstolene Kongsberg og Eiker, Modum og Sigdal som nå blir til en domstol. Ankedomstol for den nye domstolen er Borgarting lagmannsrett.

Domstolen vil ha rettssted på Kongsberg og Hokksund med samme tilbud til innbyggerne begge steder. Det betyr å avgjøre straffesaker og sivile tvistemål.
I tillegg har domstolen en rekke forvaltnings- og registreringsoppgavene som dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler.

Den nye domstolen vil ha 19 medarbeidere fordelt på 8 dommere og 11 saksbehandlere. Leder vil være sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud (bildet).

- Sammenslåingen vil i første rekke ha betydning for vår interne bruk av dommerressurser. Det innebærer at dommerne vil være begge steder ut fra behov selv om disse også vil ha et fast kontorsted som utgangspunkt, sier Taraldsrud.

­- Domstolene i Norge har store utfordringer knyttet til krav til ressursutnyttelse og økt saksmengde. Nye Kongsberg og Eiker tingrett vil i den sammenheng fremstå som en ny og styrket domstol. Domstolen vil dermed fortsatt kunne gi borgerne og det rettssøkende publikum god service og hurtig saksbehandling.

- Jeg ser frem til å få en ny domstol med et større fagmiljø for alle ansatte og mindre sårbarhet i det daglige, sier sorenskriver Taraldsrud.

Bilde av sorenskriver Taraldsrud