Meddommere i Norge

Det har vært mye oppmerksomhet om meddomme i Norge det siste. Både på grunn av enkeltsaker og fordi nesten 50 000 meddommere nå er valgt for en kommende fireårsperiode.

Her kan du lese mer om ordningen.