Øie ny justitiarius

Toril Øie ble utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett av Kongen i statsråd 19. februar.

Født 1960 i Oslo, tiltrådt 01.08.2004

Juridisk embetseksamen 1986

Førstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1986

Fung. lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1988

Dommerfullmektig, kst. dommer og sorenskriver, Strømmen sorenskriverembede, 1988-90

Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1990

Bistilling førstelektor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 1994

Avdelingsdirektør Justisdepartementet, Lovavdelingen, 2000

Høyesterettsdommer fra 1. august 2004

Regjeringens pressemelding om utnevnelsen finner du her.