Veileder i barnebortføringssaker

Foreslår at alle barnebortføringssaker blir lagt til en rettskrets.
Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering.

Derfor bør alle slike saker legges til en rettskrets. Det foreslår tingrettsdommer Anne Marie Selvaag som har utredet spørsmålet. Hun har også laget en veiledning for dommere som skal håndtere barnebortføringssaker.
Les rapporten Barnebortføringssaker i domstolene - En veileder -