Lovisa vant internasjonal IKT-pris

Torsdag 27. juni ble Domstoladministrasjonen (DA) og konsulentselskapet Computas tildelt den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM).

– Vi er stolte over å ha vunnet pris som en av verdens beste ACM-løsninger. Dette er en fjær i hatten for alle som har vært med i utviklingen av Lovisa, både fra DA og domstolene. Det sier IKT-direktør Olav Aasen i DA.

Kvalitet og effektivitet i domstolene 
- Lovisa skal være et verktøy som støtter opp om at domstolenes arbeid skal preges av kvalitet og effektivitet. Systemet må gi best mulige forutsetninger for at rettslige spørsmål løses på en korrekt måte for enkeltpersoner og samfunnet for øvrig, sier Aasen.
- Vi skal ha et system som støtter meget komplekse domstolsprosesser, samtidig som det fremmer kvalitet og effektivitet i domstolene.  Det er viktig for rettssikkerheten i samfunnet og det er et viktig bidrag når det gjelder en fornuftig forvaltning av skattebetalernes penger, sier Olav Aasen. Også justis- og beredskapsminister Grete Faremo gleder seg over prisen.
- Her er det bare for meg å gratulere DA. Dette er en skikkelig gladnyhet, og viser at utviklingen i domstolene er på rett vei, sier Faremo.

Satser videre på jubilanten
- Denne prisen viser at vi er klare for å gå videre for å løfte domstolene i takt med den øvrige digitaliseringen av offentlig sektor, sier Aasen. Han fremhever at LOVISA utgjør et solid fundament i utviklingen mot mer digitaliserte domstoler.
– Prisen viser at Lovisa utgjør et godt grunnlag for utvikling av prosesstøtte i neste generasjons saksbehandlingssystemer for alle domstoler i Norge. Den gir trygghet for at vi er på riktig spor, sier Aasen. Lovisa  feirer 10 år i år, og i løpet av denne perioden har DA investert betydelige midler i videreutvikling og fornyelse. Det betyr at Lovisa er betydelig mer moden og moderne nå enn før. Videreutviklings- og fornyelsesarbeidet vil fortsette i årene framover.

 Utenlandsk interesse
- DA har presentert Lovisa i en rekke land, og selv om det finnes mange gode løsninger som støtter saksavvikling rundt omkring i verden, har vi til gode å se systemer som har så detaljert og velutviklet prosesstøtte som Lovisa. Lovisas styrke er nettopp støtte for komplekse prosesser, som er mye av grunnlaget for ACM-tilnærmingen. Vi oppfatter at det er interesse for Lovisa i andre land, både i Europa og utenfor Europa, sier Endre Skjetne i DA. Som en del av EØS-avtalen skal Norge bidra til rettsoppbyggende arbeid blant annet i Litauen, Polen og Romania.
- Her er ett av bidragene våre kunnskap om nettopp utvikling av prosesstøtte i saksbehandlingssystemer. Disse landene har programmer for modernisering av justissektoren og vi bidrar direkte i det arbeidet. Det er gledelig å kunne bidra for å styrke justissektoren i Europa, sier Skjetne.

Bak prisen står WfMC (Workflow Management Coalition), en globalt ledende standardiseringsorganisasjon innen Business Process Management, arbeidsflyt og informasjonsteknologi.

Om ACM-prisen:

•       The Workflow Management Coalition (WfMC) initierte Global Awards-programmet i 2011 for Adaptive Case Management-løsninger. Med fokus på prosessrelaterte standarder, har de utviklet anerkjente, internasjonale løsninger.

•       Adaptive Case Management-tilnærming (ACM) innebærer et dedikert fokus på støtte av kunnskapsarbeid og håndtering av uforutsigbarhet i arbeidsprosesser.

•       Utviklere og prosjekteierne hedres med nominasjon og pris.

Vurderingene bak prisen tar ikke stilling til driftsproblematikk og ytelse, men hvor godt man implementerer støtte for komplekse prosesser.

Kåringen er global, og utviklerne nominerer prosjekteierne til å vinne prisen. Kandidatene er nøye vurdert av en fagjury.

Vinnerne ble kunngjort 27. juni med direkteoverføring på webTV.  Lovisa vant to priser, en  i kategorien "Juss og domstoler", og en egen jurypris for det beste ACM-verktøyet i 2013.

Fakta om Lovisa
Lovisa er en saksbehandlingsløsning for alle landets tingretter (66) og lagmannsretter (6). Det brukes i alle straffesaker og sivile saker. Løsningen er utviklet av Computas i samarbeid med DA for beslutningsstøtte i domstolenes arbeid. Domstolene behandler krav i et stort antall sakstyper med detaljerte prosessregler. ACM (Adaptive Case Management) sikrer alle ansatte nødvendig veiledning og kunnskap på komplekse fagområder. Samtidig sikres det at frister overholdes, og gir støtte til brukeren slik at prosesslovgivningen overholdes til enhver tid. Lovisa bidrar på denne måten til å kvalitetssikre at norske rettssaker avvikles uten feil og unødige forsinkelser.

Veien videre
Saksbehandlingssystemet brukes også i mot media for å informere om kommende rettssaker. En ny portalløsning for elektronisk kommunikasjon med advokater er også nylig igangsatt. Neste steg blir å fornye den digitale samhandlingen mellom Lovisa og tilsvarende fagsystemer hos politi- og påtalemyndighet og kriminalomsorgen.