2018

Nytt nummer av Rett på sak

I domstolmagasinet Rett på sak 4/18 kan du blant annet lese om årets tiltroundersøkelse, om å møte de som er annerledes i retten, om at mye eiendom i Norge ikke har noen eiere og om et befal i domstolenes digitale jegertropp.

Stabilt høy tiltro til domstolene

Tiltroen til norske statsinstitusjoner har sunket noe i 2018. Innbyggerne har fortsatt størst tiltro til domstolene. Det viser den årlige tiltroundersøkelsen som IPSOS har utført for Domstoladministrasjonen.

Aktørportalen i Høyesterett fra i dag

Nå er Aktørportalen obligatorisk å bruke for å sende og motta dokumenter i sivile skjønns- og tvistesaker mellom advokater og tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. 

Åpenhetsprisen til Oslo tingrett

Oslo tingrett tildeles Åpenhetsprisen 2018 for deres systematiske arbeid med og praktisering av åpenhet og meroffentlighet. Det er Kommunikasjonsforeningen i Norge som står bak prisen

Nytt regelverk for opptak i retten

Et nytt regelverk vil blant annet gjør det mulig for lagmannsretter å spille av opptak fra tingrettens behandling av en rettssak. Det kan for eksempel redusere behovet for enkelte å møte opp gjentatte ganger ved domstolbehandling.

Kom i gang med Aktørportalen

Domstoladministrasjonen har laget to filmer for nye brukere av Aktørportalen. I den ene filmen forteller advokatene Marte Svarstad Brodtkorb og Torstein Bae om fordelene med å benytte Aktørportalen. Det er også laget en veiledningsfilm.

Siste nr av Rett på sak er ute

I andre nr av Rett på sak kan du lese om: * En stor meddommerundersøkelse: dømmes vi av likemenn?  * Hvordan domstolene i Tyrkia har blitt et verktøy for regimet: høyaktuell sak om hvordan en dommer måtte rømme fra landet med familien sin

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har også besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterett...

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

Nytt nr av Rett på sak er ute

* Kraftig nedgang i meddomsrettssaker i 2017 * Hvilke digitale løsninger kommer i år? * Mer fokus på brukerne og andre strategier som domstolene må prioritere framover

Rettsgebyr på 1130,- kroner

Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1 130 kroner. Se oversikt for ulike saker på www.domstol.no/rettsgebyr