Rettsgebyr på kr 1150,- fra 2019

For 2019 blir rettsgebyret økt med 20 kroner, til 1150 kroner.

I tillegg gebyrende justert på enkelte områder.

Les mer på Justisdepartementets nettsted.

Oversikt over rettsgebyr på ulike områder finner du på www.domstol.no/rettsgebyr