Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Etter en ettårig prosess i tett samarbeid med domstolene har Domstoladministrasjonens styre vedtatt en ny strategisk plan, "Domstolene 2025"

Det er blitt gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte og samlinger i domstolene for å peke ut de viktigste målene og utviklingsområdene for domstolene. Den strategiske planen har vært diskutert i flere omganger blant ledere i domstolene. Profesjonelle brukere og aktører i domstolene har også gitt innspill til arbeidet. Alt under en ledelse av en strategigruppe med representanter fra domstolene.

Gå til nettsiden www.domstol.no/2025