Vestfold tingrett fra 1. januar 2019

Tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg opphører som selvstendige domstoler fra årsskiftet 2018/2019.

Da etableres Vestfold tingrett.

Endringer fra 1. januar

De fire tingrettene opprettholder inntil videre samme postadresse til sine tinghus,  slik at saker fra deres kommuner sendes dit.  Åpningstiden i alle tinghus blir 08.00 – 15.00 hele året. Felles sentralbord nås på 33 20 67 00. 

Om den nye domstolen

Vestfold tingrett vil bli ledet av sorenskriver Jørn Holme. Den nye tingrettens ledelse og administrasjon vil inntil videre ha kontorsted i Tønsberg tinghus.

Tinghusene i Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg vårt vil bestå med om lag samme bemanning, med dommere og saksbehandlere. På sikt vil det bli et nytt felles tinghus i Vestfold, men dette vil ta flere år.

Alle ansatte i nye Vestfold tingrett mener at denne sammenslåingen vil gjøre den felles tingretten mer effektiv, ved at vi bistår hverandre på tvers av de ulike tinghusene. Dette skal på sikt føre til at alle saker blir raskere behandlet. Vi er opptatt at saker fra vår rettskrets skal bli behandlet så nært som mulig der du bor, nemlig i vårt lokale tinghus.