Les nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak på nett

Blant sakene i Rett på sak 2/2019 er:

  • Norge bruker en halv promille på domstolene,
  • Færre straffereaksjoner,
  • Portrettintervju med hovedtillitsvalgt,
  • Omstilling og nedbemanning i domstolene
  • Dommer med ny krimbok
  • Aktørportalen utvides for jordskifteretter og meddommere

Og mye annet. Les magasinet her.