Meny
Leder av Høyesterett, Tore Schei, stiller spørsmålstegn ved norsk rettsprinsipp, og mener i tillegg at domstolene bør tåle granskning.

Styret i domstoladministrasjonen mener det ville være i strid med Grunnloven om Fritz Moen-utvalget skal granske domstolene. Men der er de på kollisjonskurs med ingen ringere enn landets juridiske overhode, høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Det melder Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1459058.ece

 


 

Sida vart sist oppdatert: 14.11.2008, kl. 20:05