For skolane

Domstolbesøk, quiz, rollespel og diskusjonstema.

Dette er for elevar, lærarar og andre som vil lære meir om domstolar og rettsystemet. I menyen til venstre finn du oppgåver og informasjon om korleis ein kan vitje ein domstol og følgje ei rettssak.

App for vitner

Det finnast ein en app for vitner og fornærma som skal vitne i retten. Appen kan også vere nyttig for skolene for å få ei oversikt over rettssystemet. 
Last ned for Android eller iPhone 

Meir informasjon om domstolane

Oppbygginga av domstolane i Noreg

Informasjon om dei ulike aktørane i straffesaker   Aktørene i sivile saker

Juridisk ordliste

Les om domstolane si historie

Andre nettstader med skolesidar

Rettssamfunnet (nettstedet til Justismuseet) er ei interaktiv fortelling der lesaren gjennom ulike valg styrar utviklinga i ei konflikt. 

Rett eller galt er eit skoleopplegg laga av Advokatforeningen. Gå til nettstaden

NRK har filmer til bruk i undervisning, se NRKs skolesider på nrk.no/skole