Meny

For barn under 16 år eller personar med psykisk utviklingshemming kan sleppe å møte i retten. I staden forklarer dei seg før rettssaka startar. Slike avhør vart før kalla dommaravhør, men ansvaret er lagt til politiet frå hausten 2015.

Les meir om korleis  avhørene skjer på

 

Sida vart sist oppdatert: 25.11.2015, kl. 14:14