Jæren tingrett


Embetsleiar: Sorenskriver Anne Marie Aarrestad

Rettslokale: Olav V plass 1

Adresse: Postboks 92

Postnummer: 4301

Poststad: Sandnes

Lagdømme: Gulating lagdømme

Telefon: 52 00 46 00

Faks: 51 66 30 80

Heimeside: http://www.domstol.no/jaren

E-post: jaren.tingrett@domstol.no

Fylke: Rogaland

Kommune(r): 

  • Forsand
  • Gjesdal
  • Sandnes
  • Klepp
  • Time