Kommisjonens arbeid

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Kommisjonens arbeidsmåte fremgår av finnmarksloven §§ 30 til 35. Kommisjonen har ansvar for at de sakene som utredes blir tilstrekkelig opplyst. Det betyr at kommisjonen selv må fremskaffe historisk og faktisk materiale, dvs. innhente muntlige forklaringer og skriftlige kilder.

I loven fremgår det også at kommisjonen skal inndele Finnmark i nærmere avgrensede utredningsområder (felt). 

Mer om kommisjonens arbeid i ett felt og mer utfyllende om kommisjonens arbeidsmåte.