Mottatte rettighetsmeldinger

For å få inn mest mulig opplysninger om mottatte rettighetsmeldinger legges disse ut på nettsiden vår.

Alle mottatte rettighetsmeldinger i igangsatte felt legges ut her på kommisjonens nettside; felt 4 Karasjok, felt 7 Tana og felt 8 Kautokeino. Vanligvis oppdateres nettsiden etter hvert kommisjonsmøte, ca. annenhver måned. Her legges også ut relevant tilleggsinformasjon og merknader fra andre til meldingen.

Rettighetsmeldinger utenom igangsatte felt fremgår av denne oversikten