Når går rettssaka

Oversikt over pågåande og tillyste rettssaker for alle domstolar.

Pressa har si eiga berammingsliste

Høgsterett ligg under "Norges Høyesterett" i nedtrekksmenyen under.

Ver merksam på at det i langvarige saker kan vere lagt inn rettsmøtefrie dagar, dei kjem ikkje alltid fram på lista.

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato