For publikum

Her finn du berammingslister med informasjon om når og kvar ein rettssak går, kven som er dommar (administrator i retten) og advokatar.

Få ei liste over rettssaker ved å søke innafor eit visst tidsrom. Klikk på saksnummeret for å få mer informasjon om saken.

Saklista for Noregs Høgsterett finn du her.

I sivile saker vil navn på partane stå, hvis det ikkje er saker som skal unntas frå offentligheit i tråd med domstollova. Det gjeld til dømes familiesaker.

Ver merksam på at det i lange saker av og til er rettsmøtefrie dagar. Dette kjem ikkje alltid fram på berammingslista.

Pressen har egne berammingslister.

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato