Dommaravhør

For barn under 16 år eller personar med psykisk utviklingshemming kan sleppe å møte i retten. I staden forklarer dei seg før rettssaka startar. Slike avhør vart før kalla dommaravhør, men ansvaret er lagt til politiet frå hausten 2015.

Les meir om korleis  avhørene skjer på

- www.politiet.no

- Statens barnehus` nettside