For advokatar

Høgsteretts funksjon som prejudikatdomstol set høge krav til alle aktørane i ei ankesak - prosessfullmektigar, aktorar og forsvararar. Av advokatar som møter for Høgsterett, ventar ein god kunnskap om saka, god juridisk kunnskap, erfaring i prosedyre og kunnskap om prosedyreteknikk.

 

 

Til toppen