Sivile saker

Samandraga er ikkje ein del av Høgsteretts avgjerder.  Dei gjer ein oversikt over dei problemstillingar som har vore behandla. Avgjerdene i full tekst kan lesast ved lenke nedanfor samandraget.

Meddommar ikkje inhabil

Høgsteretts dom 25.10.2011, HR-2011-01988-A, (sak nr. 2010/1952), sivil sak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Nina Ramstad Aatlo)

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Til toppen