Høgsterett - sivil

Lovval i samband med skilsmisse

Høgsteretts dom 20. desember 2019, HR-2019-2420-A, (sak nr. 19-129940SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. I. A (advokat Ramborg Hege Elvebakk) mot B (advokat Svein Steinfeld Jervell) II. B (advokat Svein Steinfeld Jervell) mot A (advokat Ramborg Hege Elvebakk)

Beslutning om at storkammersakene skal gå for åpne dører, med vilkår om forbud mot fotografering, lyd- og bildeopptak

Den 20. desember 2019 ble det av justitiarius Øie i HR-2019-2423-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET) A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) (sak nr. 19-135171SIV-HRET) C (advokat Halvard Helle) D (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik...

Gyldigheita av vedtak om øvre reintal

Høgsteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2395-A, (sak nr. 19-048745SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Reinbeitedistrikt 13 (advokat Trond Pedersen Biti) mot Per Nils Ottar Anti (advokat Brynjar Østgård)

Kompensasjon for meirverdiavgift for privat vidaregåande skule

Høgsteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2391-A, (sak nr. 19-104671SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College (advokat Erlend Øen)

Forsikringsselskaps regressrett

Høgsteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2386-A, (sak nr. 19-08904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jørgen Svartebekk) mot Qudos Insurance AS’ konkursbo (advokat Sølve Holen Robstad)

Beviskrav ved avgjerda av om ein asylsøkjar er over eller under 18 år

Høgsteretts dom 12. desember 2019, HR-2019-2344-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelpar) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Gyldigheita av vedtak om avslag på sjukepengar

Høgsteretts dom 11. desember 2019, HR-2019-2336-A, (sak nr. 19-077805SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Utvisning

Høgsteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2286-A, (sak nr. 19-083349SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) mot A, B (partshjelpar), C (partshjelpar), D (partshjelpar), E (partshjelpar), F (partshjelpar) (advokat Arild Karl Humlen)

Barnevernlova § 6-3 første ledd

Høgsteretts orskurd 9. desember 2019, HR-2019-2301-A, (sak nr. 19-078205SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A (advokat Knut Gunnar Brindem) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Olav Sylte) Møter i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2237-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2238-J, (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Halvard Helle), B (advokat Paal Berg Helland) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2239-J, (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Jacob Thomassen) II. B (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Varemerkeinngrep på internett

Høgsteretts dom 28. november 2019, HR-2019-2213-A, (sak nr. 19-087366SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Video Communication Services AS (advokat Magnus Hauge Greaker) mot Appear TV AS (advokat Henrik Felix Reimers)

Vilkår oppfylt for å reise sak i Noreg mot utanlandske selskap

Høgsteretts orskurd 27. november 2019, HR-2019-2206-A, (sak nr. 19-023426SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. I. Bring Express Sverige AB Bring Cargo Inrikes AB Bring Linehaul AB Bring Frigo Åkeri AB Svebol Logistics AB Bring Åkeri AB Bring Trucking a.s. (advokat Ole Rasmus Asbjørnsen) mot Iveco S.p.A Iveco Magirus AG CNH Industrial N.V. Fiat Chrysler Automobiles N.V. (advokat Aksel Joachim...

Gyldigheita av trygderettsorskurd om trygdeavgift

Høgsteretts dom 26. november 2019, HR-2019-2193-A, (sak nr. 19-033122SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jenny Arge Sandvig) mot Trond Bjørshol (advokat Anette Fjeld)

Habilitet

Høgsteretts orskurd 26. november 2019 i skriftleg sak, HR-2019-2191-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen), Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) (partshjelpar) (advokat Jan Fougner) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Rekkevidda av reguleringsplan som forbyr vinterbrøyting av veg

Høgsteretts dom 14. november 2019, HR-2019-2102-A, (sak nr. 19-036177SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Sel kommune (advokat Birgitte Bie Mørkved), Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) (advokat Caroline Lund) (partshjelpar) mot Torbjørn Mæhlum, Vidar Vollsæter, Jarl Ødegården, Helge Farsund, Ola Flåten, Willy Preintoft, Kjell-Gunnar Larsen, Ole Johan Prytz, Harald Fagereng, Odd Tangen...

Utvalskrins ved omorganisering og nedbemanning

Høgsteretts dom 29. oktober 2019, HR-2019-1986-A, (sak nr. 19-026350SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn), Abelia (partshjelpar) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Karl Inge Rotmo), EL og IT Forbundet (partshjelpar) (advokat Rune Lium)

Erstatningskrav etter offentleg anskaffing – Fosen-Linjen-saka

Høgsteretts dom 27. september 2019, HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettsleg medhjelpar: advokat Anne Hesjedal Sending) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettsleg medhjelpar: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelpar) II....

Førerett etter dekningslova

Høgsteretts orskurd 26. september 2019, HR-2019-1786-A, (sak nr. 19-27811SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd.   Overføringsavtalens Sikringsordning (advokat Andreas Norby) mot Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Christian Østerdahl Poulsson)

Rekkevidda av framtidsfullmakt

Høgsteretts orskurd 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd.   A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen)

Skattlegging av utanlandskregistrert verdipapirfond

Høgsteretts dom 11. september 2019, HR-2019-1726-A, (sak nr. 18-183759SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatteetaten (advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Storebrand International Private Equity V Limited (advokat Henning Harborg) (Rettsleg medhjelpar: advokat Finn Backer-Grøndahl)

Forbod mot bruk av Lovdata sine databasar

Høgsteretts orskurd 11. september 2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Eigendel for opphald på sjukeheim

Høgsteretts dom 6. september 2019, HR-2019-1696-A, (sak nr. 19-001947SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Knut Helge Hurum) mot Tromsø kommune (Kommuneadvokaten - Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide), Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Motrekning i alderspensjon

Høgsteretts dom 2. september 2019, HR-2019-1662-A, (sak nr. 19-4335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal), Utdanningsforbundet (partshjelpar) (advokat Nicolay Skarning) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Tvangsadopsjon

Høgsteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1272-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET) A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Registrering av DNA-profil

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Flytting med born til Italia

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET) A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Entrepriseforhold. Ein entreprenør hadde kravd tilleggsvederlag for plunder og heft og forsering

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET) I. Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) II. Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen)

Eiendomsskattesaken i Oslo

Høgsteretts dom og orskurd 25. juni 2019, HR-2019-1198-A, (sak nr. 18-193373SIV-HRET) I. Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterande kommuneadvokat Trine Riiber), advokat Bodil Høstmælingen, KS (partshjelpar) (advokat Frode Lauareid) mot John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) II. John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) mot Oslo...

Tomtefeste

Høgsteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET) Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saka i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Urbant jordskifte

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET) I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelpar: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelpar:...

Uførepensjon i Statens pensjonskasse: karens

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET) A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Forsikringsoppgjer etter trafikkulykke

Høgsteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET) If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Takstmenn opptredde ikkje i strid med profesjonsansvaret

Høgsteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Odelsrett etter brot på sambuarskap

Høgsteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Arbeidsrett – om oppseiinga av ein overstyrmann var gyldig

Høgsteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelpar) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Vegfraktlova eller sjølova ved kombinert transport

Høgsteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I.  Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland) II. Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Krav om vederlagsjustering ved utføringsentreprise

Høgsteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelpar) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Utleigars krav om dekning av utgifter til utbetring

Høgsteretts dom 25. april 2019, HR-2019-781-A, (sak nr. 18-139381SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Unique Digital Nordic AS (advokat Thorvald Ornell Myhre) mot Magic Properties AS (advokat Håvard Hestenes Lothe)

Prinsippa for verdsetting av odelseigedom ved odelstakst

Høgsteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling)

Rett til å anke over avgjerd om konkursopning

Høgsteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse: Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Omgjering av mandat for sakkunnig i sak om bevissikring

Høgsteretts orskurd 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd: I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistic...

Betydninga av ansiennitet ved nedbemanning

Høgsteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelpar) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelpar)...

Flytebryggeanlegg krenkte strandretten til ein nabo

Høgsteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Meirverdiavgift for kusking av travhestar

Høgsteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelpar) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Varer overgjevne til kjøpar - stansingsrett

Høgsteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke)

Lønnsplikt ved permittering

Høgsteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom : Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelpar: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelpar) (advokat Eyvind Mossige)

Spørsmål om retting av avgjerd om sakskostnader

Høgsteretts vedtak 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over avgjerd: Forvaltar for tidlegare advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)  

Skattefrådrag for konsernbidrag

Høgsteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Til toppen