Høgsterett - straff

Overprøving av forvaltingsvedtak i straffesak

Høgsteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2400-A, (sak nr. 19-155186STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Motarbeiding av aktør i rettsvesenet

Høgsteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2384-A, (sak nr. 19-072385STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Anders Morten Brosveet)

Straffansvar for oppbevaring av eksplosivar mv.

Høgsteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2297-A, (sak nr. 19-104967STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause)

Straff for å ha med heroin å gjere

Høgsteretts dom 27. november 2019, HR-2019-2203-A, (sak nr. 19-102078STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Samfunnsstraff ved grovt underslag

Høgsteretts dom 18. oktober 2019, HR-2019-1935-A, (sak nr. 19-78213STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Påtalemakta (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Trugslar mot stortingsrepresentant

Høgsteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1922-A, (sak nr. 19-70106STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemakta (statsadvokat Fredrik G. Ranke) II. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot B (advokat Halvard Helle)  

Domfelling for sovevaldtekt i militærforlegning

Høgsteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1923-A, (sak nr. 19-58563STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause)

Samfunnsstraff ved valdslovbrot

Høgsteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1780-A, (sak nr. 19-67137STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemakta (statsadvokat Torstein Lindquister)

Fellesstraff ved narkotikalovbrot

Høgsteretts dom 18. september 2019, HR-2019-1757-A, (sak nr. 19-75880STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Inndraging av bruksrett til domenenamn

Høgsteretts dom 17. september 2019, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Straffutmåling ved mishandling i nære relasjonar

Høgsteretts dom 3. september 2019, HR-2019-1675-A, (sak nr. 19-59294STR-HRET), straffesak, anke over dom: I. Påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) mot A (advokat Aasmund Olav Sandland) II. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) III. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot B (advokat Halvard Helle)

Straff for avliving av katt

Høgsteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1645-A, (sak nr. 19-59656STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemakta (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høgsteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1643-A, (sak nr. 19-45735STR-HRET), straffesak, anke over dom:  I.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Istad) II. Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Istad) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved kroppsskade

Høgsteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1644-A, (sak nr. 19-66782STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemakta (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Samordning av norsk og svensk straffedom

Høgsteretts orskurd 28. juni 2019, HR-2019-1261-A, (sak nr. 19-035777STR-HRET), straffesak, anke over orskurd: A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Opphevelse av dom

Høgsteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1267-A, (sak nr. 19-029012STR-HRET) A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik)

Tiltale for drapsforsøk

Høgsteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET) Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Straffansvar for formuesreduksjon før konkurs

Høgsteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET) A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Habilitet for meddommar i straffesak

Høgsteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1245-A, (sak nr. 19-053595STR-HRET), A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemakta (fyrstestatsadvokat Jens Olav Sæther)

Bedriftsspionasje

Høgsteretts dom dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET) A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Ryengen) 

Habiliteten til ein lagdommar

Høgsteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot påtalemakta (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Forvaring for ung lovbrytar

Høgsteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemakta (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høgsteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Straffutmåling for forsøk på drap

Høgsteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (statsadvokat Kristian Jarland)

Soningsutsetting som følge av psykisk liding

Høgsteretts orskurd 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over orskurd: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Mishandling i nære relasjonar

Høgsteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Arne Gunnar Aas) mot påtalemakta (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Ransaking kan gjennomførast hos Tidal Music AS

Høgsteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse,  Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemakta (advokat Henrik Horn)

Straff for ulovleg bruk av au pairar mv.

Høgsteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemakta (statsadvokat Johan Øverberg)

Oppreisningserstatning i sak om kikking inn i boliger

Høgsteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik)

Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høgsteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemakta (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemakta (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Inndragning etter straffelova

Høgsteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemakta (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Aktlaus køyring i alpinbakke

Høgsteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemakta (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Nye lovbrot mellom hovudforhandling og dom

Høgsteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Straffutmåling for grove truslar

Høgsteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemakta (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Samfunnsstraff ved valdslovbrot

Høgsterettsdom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Straff for seksuallovbrot

Høgsteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høgsterettsdom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Forsøk på valdtekt til samleie

Høgsteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Om aktor var habil i ei sak for Høgsterett

Høgsteretts avgjerd 9. januar 2019 dom, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom: A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Til toppen