Jens Edvin A. Skoghøy

Tiltredd som høgsterettsdommar 12. oktober 2020

Fødd 1955 i Tromsø
Juridisk embetseksamen 1980
Dr.juris. 1990

Advokat med møterett for Høgsterett 1988
Dommarfullmektig Tromsø byrett 1980–1981
Sekretær for Straffelovkommisjonen 1981
Forskingsstipendiat Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo 1982
Privatpraktiserande advokat 1983–1987
Utdanningsstipendiat, Universitetet i Tromsø 1988–1990
Professor i rettsvitskap, Universitetet i Tromsø 1990–1998
Høgsterettsdommar 1998–2017
Professor i rettsvitskap, Universitetet i Tromsø 2017–2020

Høgsterettsdommar frå 12. oktober 2020

Til toppen