Onsdag 25. og torsdag 26. november

Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.
FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

onsdag 25. november 2020 kl. 12.30 - 14.30
torsdag 26. november 2020 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 20-045136SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Christoffer Adrian Falkeid) 
 
mot
 
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen